Boboyev Sayfulla G‘afurovich


07.07.2017

Murakkab turlararo duragaylash orqali g‘o‘zaning ko‘p genomli yangi duragaylarini yaratish va xususiyatlarini ochib berish

03.00.09 – Umumiy genetika

Biologiya fanlari
Doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati
Pdf formatda yuklab olish