Jabborov Abdurashid Raimovich


21.11.2016

O‘zbekistonda qushlar keltirib chiqaradigan biozararlanishlar va ularning oldini olishda eko-texnologik usullarni takomillashtirish

03.00.06 – Zoologiya
(Biologiya fanlari)

Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati

Pdf formatda yuklab olish