Kurbanbayev Ilxam Djumanazarovich


07.07.2017

G‘o‘za va bug‘doyning qimmatli xo‘jalik belgilari bilan bog‘liq oqsil va izofermentlari hamda ularni filogenetik taxlillarda qo‘llanilishi

03.00.09 – Umumiy genetika

Biologiya fanlari Doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati
Pdf formatda yuklab olish