Turginov Orzimat Turdimatovich


07.07.2017

Boysun botanik-geografik rayoni florasi

03.00.05 – Botanika

Biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati
Pdf formatda yuklab olish