Dissertatsiya himoyasi to`g`risida e`lonlar


21.11.2016
O‘zbekistonda qushlar keltirib chiqaradigan biozararlanishlar va ularning oldini olishda eko-texnologik usullarni takomillashtirish 03.00.06 – Zoologiya(Biologiya fanlari) Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati Pdf formatda yuklab olish


10.11.2016
G‘o‘zada (Gossypium spp.) patogenlarga chidamlilikni belgilovchi MIC-3 klaster genlar oilasini klonlash, tavsiflash va molekulyar evolyutsiyasini o‘rganish hamda bu genlarning g‘o‘za biotexnologiyasidagi ahamiyati03.00.14 – Genomika, proteomika va bioinformatika(biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


10.11.2016
Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae) turkum turlari vegetativorganlarining sho‘rlanishga moslashish xususiyatlari 03.00.05 – Botanika(biologiya fanlari) PDF formatda yuklab olish


17.10.2016
Batoshov Avazbek Risqulovich Janubi-sharqiy Qizilqum qoldiq tog‘larining florasi 03.00.05 – Botanika(biologiya fanlari) PDF formatda yuklab olish


27.09.2016
Termitlar populyatsiyalarining ekologiyasi va ularning tabiiy hamda urbanlashgan ekotizimlardagi ahamiyati03.00.06 – Zoologiya(Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPDF formatda yuklab olish


12.05.2016
O`zbekiston qushlari va sut emizuvchilarining filyariatlari faunasi, tarqalishi va ekologiyasi03.00.06 – Zoologiya (Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


12.05.2016
Farg‘ona vodiysining bir urug‘pallali geofitlari03.00.05 – Botanika (Biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish 


26.04.2016
G‘o‘za navlari qurg‘oqchilikka chidamliligining fiziologik xususiyatlari03.00.07 – O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi (biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


26.04.2016
O‘zbekistonda g‘o‘zani zararlantiruvchi fusarium turkumidagi patogenlarning molekulyar identifikatsiyasi va tavsifi.03.00.14 – Genomika, proteomika va bioinformatika(biologiya fanlari)Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiPdf formatda yuklab olish


04.12.2015
O'zbekiston sharoitida bug'doyni biofortifikatsiyalash va sariq zang kasalligiga chidamli navlar yaratish03.00.09 – Umumiy genetika (Biologiya fanlari) doktorlik dissertatsiyasi avtoreferatiAvtoreferatni pdf formatda yuklab olish